الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

فارغ از این که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "فارغ از این که..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

095 Whether or not—

EXAMPLES:

Whether it rains or not, we’ll hold the sports meet.

They’ll find out the truth, whether or not you tell it to them.

Whether or not we like it, we have to accept it.

Whether you are willing or not, you have to do it.

DIALOGUES:

A: I don’t like this movie.

B: Look, I already paid for the tickets, so whether you like it or not we’re going to finish watching it.

A: Well, I’ll just read a book then.

B: Don’t be such a stick in the mud. Just watch it with me.

A: But I don’t like it.

B: Come on, give it a chance. The movie just started.

ترجمه‌ی درس

095 فارغ از این که —

مثال‌ها

فارغ از این که باران بیاید یا نیاید، ما این دیدار ورزشی را برگزار خواهیم کرد.

فارغ از این که تو به آن‌ها بگویی یا نگویی، آن‌ها بالاخره حقیقت را در خواهند یافت.

فارغ از این که ما از آن خوشمان بیاید یا نیاید، باید قبولش کنیم.

فارغ از این که بخواهی یا نخواهی، باید انجامش دهی.

گفتگوها

A: من از این فیلم خوشم نمی‌آید.

B: ببین، من پول این بلیط‌ها را پرداخت کرده‌ام، پس، فارغ از این که تو از آن خوشت بیاید یا نیاید، تا آخر تماشایش خواهیم کرد.

A: خب، پس من کتابم را می‌خوانم.

B: اینقدر لجبازی نکن. فقط به همراهم تماشایش کن!

A: آخر من از آن خوشم نمی‌آید.

B: کوتاه بیا، یک شانس دیگر به آن بده! فیلم تازه شروع شده است.