الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

به محض آن که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "به محض آن که..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

067 Once you—

EXAMPLES:

Once you decide, you can’t change your mind.

Once you have a stomachache, take the medicine twice a day.

Once he finds out what you’ve done, he’ll get mad.

DIALOGUES:

A: My friends have been asking me to smoke cigarettes with them.

B: Be careful! You don’t give in to peer pressure.

A: Why?

B: First of all, smoking is bad for your health and second, once you start smoking it will be hard to stop.

A: Yeah, you’re right. I know a lot of people who are addicted to smoking.

B: I bet most of them started because their friends also smoked.

A: You’re right. I won’t do it. I won’t smoke with my friends.

ترجمه‌ی درس

067 به محض آن که —

مثال‌ها

به محض آن که تصمیم بگیرید، دیگر نمی‌توانید نظرتان را عوض کنید.

به محض آن که به دل‌درد دچار شدید، این دارو را دو بار در روز مصرف کنید.

به محض آن که او بفهمد چکار کرده‌ای، خونش به جوش خواهد آمد.

گفتگوها

A: دوستانم مرتباً از من خواسته‌اند تا به همراهشان سیگار بکشم.

B: مراقب باش! در برابر فشار همتایان تسلیم نشو.

A: چرا؟

B: اولاً به این دلیل که سیگار کشیدن برای سلامتی‌ات بد است، و ثانیاً برای این که به محض شروع سیگار کشیدن، ترکش برایت سخت خواهد شد.

A: آره، حق با توست. افراد زیادی را می‌شناسم که به سیگار معتاد هستند.

B: من شرط می‌بندم که اغلبشان به این دلیل شروع به سیگار کشیدن کرده‌اند که دوستانشان هم سیگار می‌کشیده‌اند.

A: درست می‌گویی. من این کار را نخواهم کرد. با دوستانم سیگار نخواهم کشید.