الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

این ... بود که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "این ... بود که" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

051 It is— that—

EXAMPLES:

It was Jack who broke the window when we were playing football.

It is Jane that I want to marry.

It was here in the supermarket that he met his first love.

DIALOGUES:

A: Who ate all the cookies?

B: I think it was the dog that ate them.

A: Are you sure?

B: It’s possible.

A: I think it was you who ate all the cookies but you’re trying to cover it up.

ترجمه‌ی درس

051 این — بود که —

مثال‌ها

این جک بود که موقع فوتبال بازی کردن‌مان پنجره را شکست.

این جین است که می‌خواهم با او ازدواج کنم.

همینجا در سوپرمارکت بود که او نخستین عشقش را ملاقات کرد.

گفتگوها

A: چه کسی همهٔ آن شیرینی‌ها را خورد؟

B: فکر می‌کنم این سگ بود که آن‌ها را خورد.

A: مطمئنی؟

B: امکان دارد.

A: من فکر می‌کنم این تو بودی که همهٔ آن شیرینی‌ها را خورده‌ای، ولی داری سعی می‌کنی که لاپوشانی‌اش کنی.