الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

چیزی که دارم تلاش می‌کنم بگویم آن است که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چیزی که دارم تلاش می‌کنم بگویم آن است که..." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

088 What I’m trying to say is—

EXAMPLES:

What I’m trying to say is that he is a good husband.

What I’m trying to say is that it’s worth buying.

What I’m trying to say is that human nature doesn’t change.

What I’m trying to say is that you should think of others.

What I’m trying to say is that smoking is harmful.

DIALOGUES:

A: Where did you put my Walkman?

B: I forget.

A: You should be more careful with other people’s things.

B: Are you saying I’m careless?

A: What I’m trying to say is that when you borrow something from someone, you should take good care of it.

B: I’m sorry. Please forgive me. I’ll try to find it right away.

ترجمه‌ی درس

088 چیزی که دارم تلاش می‌کنم بگویم آن است که —؟

مثال‌ها

چیزی که دارم تلاش می‌کنم بگویم آن است که او شوهر خوبی است.

چیزی که دارم تلاش می‌کنم بگویم آن است که این ارزش خریدنش را دارد.

چیزی که دارم تلاش می‌کنم بگویم آن است که ذات و طبیعت بشری تغییر نمی‌کند.

چیزی که دارم تلاش می‌کنم بگویم آن است که تو باید به فکر دیگران هم باشی.

چیزی که دارم تلاش می‌کنم بگویم آن است که سیگار کشیدن مضر است.

گفتگوها

A: واکمن من را کجا گذاشته‌ای؟

B: یادم نیست.

A: تو باید بیشتر مراقب چیزهای دیگران باشی.

B: منظورت این است که من آدم بی‌مبالاتی هستم؟

A: چیزی که دارم تلاش می‌کنم بگویم آن است که وقتی چیزی را از کسی قرض می‌گیری، باید خوب از آن مراقبت کنی.

B: متاسفم! معذرت می‌خواهم. سعی می‌کنم همین الان پیدایش کنم.