الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

چقدر طول می‌کشد تا

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "چقدر طول می‌کشد تا...؟" را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

028 How long does it take—?

EXAMPLES:

How long does it take to get to the station by subway?

How long will it take to build the stadium?

How long did it take you to knit this sweater?

DIALOGUES:

Teacher: Did you finish the assignment I gave you last week?

Student: Sure, no problem.

Teacher: Really, you didn’t think it was difficult?

Student: Actually it was pretty easy.

Teacher: How long did it take you to finish the assignment?

Student: It only took a day. My friend and I did it together so it was easier.

ترجمه‌ی درس

028 چقدر طول می‌کشد تا —؟

مثال‌ها

چقدر طول می‌کشد تا از طریق مترو به ایستگاه رسید؟

چقدر طول خواهد کشید تا این استادیوم ساخته شود؟

چقدر طول کشید تا این ژاکت را ببافی؟

گفتگوها

معلم: آیا تکالیفی را که هفتهٔ پیش به تو دادم تمام کردی؟

دانش‌آموز: بله، بدون هیچ مشکلی.

معلم: واقعاً، به نظرت سخت نیامدند؟

دانش‌آموز: در حقیقت، خیلی هم آسان بودند.

معلم: چقدر طول کشید تا آن‌ها را تمام کنی؟

دانش‌آموز: فقط یک روز طول کشید. من و دوستم با هم انجامشان دادیم که آسانترشان نیز کرد.