الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

به گمانم

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "به گمانم..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

045 I’m afraid—

EXAMPLES:

I’m afraid you didn’t quite get his meaning.

A: Could I speak to Elizabeth, please? B: I’m afraid she is not in at the moment.

I’m afraid we are going to be late.

I’m afraid I can’t make it.

DIALOGUES:

Policeman: OK, stop right there you thief! Don’t Move!

Bank Manager: Don’t shoot!

Policeman: Put your hands over your head and don’t make any sudden move.

Bank Manager: Look, officer, I’m afraid you have the wrong person. I’m the bank manager, not the thief.

Policeman: Are you sure? Oh, I’m sorry. I’m afraid I’ve made a terrible mistake.

Bank Manager: Well, you still have a chance to get your man. I saw somebody carrying a bag full of money running that way.

ترجمه‌ی درس

045 به گمانم —

مثال‌ها

به گمانم، شما معنای حرفش را به شکلی کامل متوجه نشدید.

A: می‌توانم با الیزابت صحبت کنم، لطفاً؟ B: به گمانم، او در حال حاضر اینجا نیست.

به گمانم دارد دیرمان می‌شود.

به گمانم، نتوانم خودم را برسانم.

گفتگوها

مرد پلیس: همانجا سر جایت بایست، مردک دزد! از جایت تکان نخور!

مدیر بانک: تیراندازی نکن!

مرد پلیس: دست‌هایت را روی سرت بگذار و هیچگونه حرکت اضافی‌ای نکن!

مدیر بانک: ببینید سرکار، به گمانم، شما سراغ آدم اشتباهی آمده‌اید. من مدیر بانک هستم، دزد نیستم.

مرد پلیس: مطمئنید؟ اوه، ببخشید! متاسفم که چنین اشتباه بدی کردم.

مدیر بانک: خب، شما هنوز شانس دارید تا فرد مورد نظرتان را دستگیر کنید. من کسی را دیدم که کیسه‌ای پر از پول را حمل می‌کرد و به آن سمت می‌دوید.