الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

تماس گرفتم تا

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "تماس گرفتم تا..." را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

046 I’m calling to—

EXAMPLES:

I’m calling to say goodbye to you.

I’m calling to tell you that the concert begins at 7:00.

I’m calling to book two tickets for tonight’s film.

I’m calling to warn you of the coming storm.

DIALOGUES:

Teammate: Hello?

Coach: Hello! Is this Peter?

Teammate: Yes. Hello Coach.

Coach: I’m calling to remind you that we have practice tomorrow.

Teammate: What time does it begin?

Coach: We’ll start at 6 a.m. So don’t be late.

ترجمه‌ی درس

046 تماس گرفتم تا —

مثال‌ها

تماس گرفتم تا با تو خداحافظی کنم.

تماس گرفتم تا به تو بگویم که کنسرت ساعت 7:00 شروع می‌شود.

تماس گرفتم تا دو بلیط برای فیلم امشب رزرو کنم.

تماس گرفتم تا به تو هشدار دهم که توفان در راه است.

گفتگوها

عضو تیم: الو؟!

مربی: سلام، پیتر! خودت هستی؟

عضو تیم: بله. سلام، مربی!

مربی: تماس گرفتم تا به تو یادآوری کنم که فردا تمرین داریم.

عضو تیم: چه ساعتی شروع می‌شود؟

مربی: ساعت 6 صبح شروع خواهیم کرد؛ پس سعی کن دیر نیایی!