الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

اهمیتی ندارد که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "اهمیتی ندارد که..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

064 No matter what—

EXAMPLES:

No matter what he says, don’t believe him.

No matter how you do it, it will be wrong.

No matter where he goes, he carries his suitcase.

No matter how you spend your holiday, tell me about it.

DIALOGUES:

A: What’s bothering you?

B: I want to get out of here and get away from all my problems.

A: Are you sure that changing your location will solve your problems?

B: No but at least things will be different.

A: No, matter where you go, you will bring your problems with you.

B: I guess you’re right.

ترجمه‌ی درس

064 اهمیتی ندارد که (یا فارغ از آن که) —

مثال‌ها

اهمیتی ندارد که او چه می‌گوید، حرف‌هایش را باور نکن.

این کار فارغ از آن که چگونه آن را انجام دهی اشتباه است.

او فارغ از این که کجا برود، چمدانش را همراهش می‌برد.

برایم از تعطیلاتت فارغ از آن که چگونه می‌گذرانی‌اش بگو.

گفتگوها

A: چه چیزی دارد اذیتت می‌کند؟

B: می‌خواهم از اینجا بروم و از تمام مشکلاتم دور شوم.

A: آیا مطمئنی که عوض کردن جایت، مشکلاتت را حل خواهد کرد؟

B: نه، اما حداقل، چیزها متفاوت خواهند بود.

A: نه، تو فارغ از هر جایی که بروی، مشکلاتت را با خودت خواهی برد.

B: به گمانم، شما درست می‌گویید.