الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

من ... بوده‌ام

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "من ... بوده‌ام" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

060 I have been—

EXAMPLES:

I have been learning English for almost ten years.

I have been living here for thirty years.

Where have you been? We have been looking for you everywhere.

DIALOGUES:

A: What’s the matter? You look so tired lately.

B: I haven’t been sleeping very well these past few nights.

A: Why not?

B: I’ve been worried about my financial troubles and when I try to go to bed I can’t sleep.

A: Why don’t you try reading before you go to bed? Maybe that will make you tired.

B: I’ve tried that but it doesn’t work. I end up reading books about money.

ترجمه‌ی درس

060 من — بوده‌ام

مثال‌ها

من برای مدت حدود ده سال به یادگیری زبان انگلیسی مشغول بوده‌ام.

من برای مدت سی سال اینجا زندگی کرده‌ام.

کجا بودی؟ ما همه جا را به دنبالت گشته‌ایم.

گفتگوها

A: جریان چیست؟ اخیراً خیلی خسته به نظر می‌رسی.

B: این چند شب گذشته را چندان خوب نخوابیده‌ام.

A: چرا؟

B: نگران مشکلات مالی‌ام بودم و وقتی تلاش می‌کردم بخوابم، نمی‌توانستم بخوابم.

A: چرا مطالعهٔ قبل از خواب را امتحان نکرده‌ای؟ شاید این کار خسته‌ات کند تا به خواب بروی.

B: این کار را امتحان کرده‌ام. آخر سر، کارم به مطالعهٔ کتاب‌هایی دربارهٔ پول منتهی شد.