الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

من واقعاً از ... راضی نیستم

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "من واقعاً از ... راضی نیستم" را یاد می گیرید.

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

048 I’m not really happy with—

EXAMPLES:

I’m not really happy with their performance.

I’m not really happy with your behavior.

I’m not really happy with your present situation.

I’m not really happy with their service.

I’m not really happy with my life.

DIALOGUES:

A: I’ve been so depressed lately.

B: Why? What’s the matter?

A: I’m getting older and I’m not happy with the way my life is going.

B: What’s so bad about it?

A: I just go from girlfriend to girlfriend and I’m never happy or satisfied.

B: I think you’re thinking too much about yourself. You need to concentrate on helping others.

ترجمه‌ی درس

048 من واقعاً از — راضی نیستم

مثال‌ها

من واقعاً از اجراشان راضی نیستم.

من واقعاً از رفتارت راضی نیستم.

من واقعاً از وضعیت کنونی‌ات راضی نیستم.

من واقعاً از خدماتشان راضی نیستم.

من واقعاً از زندگی خودم راضی نیستم.

گفتگوها

A: اخیراً خیلی افسرده شده‌ام.

B: چرا؟ جریان چیست؟!

A: دارم پیر می‌شوم و از مسیری که زندگی‌ام در آن قرار دارد راضی نیستم.

B: چه چیزش بد است؟

A: مدام از یک نامزد به سراغ نامزدی دیگر می‌روم و هیچوقت خوشحال یا راضی نیستم.

B: به گمانم تو زیادی به فکر خودت هستی. تو باید بر کمک به دیگران هم تمرکز کنی.