الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

از بابت ... از تو متشکرم

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "از بابت ... از تو متشکرم" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

073 Thank you for—

EXAMPLES:

Thank you for what you have done for me.

Thank you for your help.

Thank you for the gift.

Thank you for giving me a lift.

Thank you for your advice.

DIALOGUES:

A: I have a big favor to ask.

B: What is it?

A: Well, I need to borrow $1,000 for the down payment on a car.

B: OK, I’ll lend you the money but you have to pay it back as soon as you can.

A: I promise I will. Thanks a million.

B: You’re welcome.

ترجمه‌ی درس

073 از بابت — از تو متشکرم

مثال‌ها

از بابت کاری که برایم کردی از تو متشکرم.

از بابت کمکت از تو متشکرم.

از بابت هدیه‌ات از تو متشکرم.

از بابت رساندنم از تو متشکرم.

از بابت توصیه‌ات از تو متشکرم.

گفتگوها

A: درخواست لطف بزرگی را از تو دارم.

B: چه لطفی؟

A: خب، من از بابت پیش‌پرداخت یک ماشین احتیاج به 1000 دلار پول قرضی دارم.

B: باشد، من به تو این پول را قرض خواهم داد، اما باید هر چقدر سریعتر که می‌توانی آن را به من برگردانی.

A: قول می‌دهم که زود پس‌ات دهم. یک دنیا تشکر!

B: خواهش می‌کنم.