الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

هیچ چیزی نیست که بیشتر از ... دوستش داشته باشم

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "هیچ چیزی نیست که بیشتر از ... دوستش داشته باشم" را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

077 There is nothing I like better than—

EXAMPLES:

There is nothing I like better than listening to the radio.

There is nothing women like better than shopping.

There is nothing she likes better than chatting with friends.

DIALOGUES:

A: Did you just finish playing basketball?

B: Yes and I’m so thirsty.

A: How about a Coke?

B: That sounds great! There’s nothing better than a cold Coke when you’re hot and thirsty.

A: So how does it taste?

B: Great! Thanks a million.

ترجمه‌ی درس

077 هیچ چیزی نیست که بیشتر از — دوستش داشته باشم

مثال‌ها

هیچ چیزی نیست که بیشتر از گوش دادن رادیو دوستش داشته باشم.

هیچ چیزی نیست که زنان بیشتر از خرید کردن دوستش داشته باشند.

هیچ چیزی نیست که او بیشتر از صحبت کردن با رفقایش دوستش داشته باشد.

گفتگوها

A: آیا همین الان بازی بسکتبالت تمام شده است؟

B: بله و خیلی هم تشنه هستم.

A: نظرت دربارهٔ یک کوکاکولا چیست؟

B: عالی به نظر می‌رسد! وقتی گرمت است و تشنه هستی، هیچ چیزی بهتر از یک کوکاکولای خنک نیست.

A: خب، مزه‌اش چطور است؟

B: عالی است! یک دنیا ازت متشکرم.