الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

به لطف

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "به لطف..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

072 Thanks to—

EXAMPLES:

Thanks to their help, we accomplished the task on time.

Thanks to computers, lots of tasks are now easier.

Thanks to your timely warning, I didn’t make a mistake.

Thanks to your stupidity, we lost our game.

DIALOGUES:

A: I’m so glad we won the game.

B: Thanks to you, you scored the final goal and won.

A: Actually, you deserve the credit. Thanks to you, the ball was passed to me and I scored.

B: Yeah, we all worked together.

A: I hope that we can win the next game.

B: If we work together like we did this past game, I’m sure we will.

ترجمه‌ی درس

072 به لطف —

مثال‌ها

ما به لطف کمک شما موفق به اتمام به موقع این کار شدیم.

بسیاری از کارها حالا به لطف رایانه‌ها آسانتر شده‌اند.

به لطف هشدار به موقعت بود که مرتکب اشتباهی نشدم.

ما به لطف حماقت تو بازی‌مان را باختیم.

گفتگوها

A: خیلی خوشحالم که این بازی را بردیم.

B: به لطف تو و آن گل آخری که زدی برنده شدیم.

A: در حقیقت، اعتبارش زیبندهٔ توست. به لطف تو، توپ به من پاس داده شد تا آن را گل کنم.

B: آره، همهٔ ما در کنار یکدیگر این کار را کردیم.

A: امیدوارم که بتوانیم بازی بعدی را هم ببریم.

B: اگر مثل بازی قبلی با یکدیگر همکاری کنیم، مطمئنم که خواهیم برد.