الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

بیشتر ترجیح می‌دهم ... تا

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "بیشتر ترجیح می‌دهم ... تا ..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

063 I would rather— than—

EXAMPLES:

I would rather stay than leave.

He would rather work all day long than do nothing.

The mother would rather die than lose her child.

She’d rather resign than take part in such shameful business deals.

DIALOGUES:

A: I’m desperate for money right now.

B: What’s the matter?

A: I don’t have enough money to pay for my rent.

B: Why don’t you ask Kurt to loan you some money?

A: I’d rather dig trenches with a spoon than ask for his help.

B: I wouldn’t be so proud if I were you. Sounds to me you don’t have much of a choice.

ترجمه‌ی درس

063 بیشتر ترجیح می‌دهم — تا —

مثال‌ها

بیشتر ترجیح می‌دهم بمانم تا بروم.

او احتمالاً بیشتر ترجیح می‌دهد که تمام طول روز را کار کند تا هیچ کاری نکند.

مادر بیشتر ترجیح می‌دهد که خودش بمیرد تا فرزندش را از دست بدهد.

او احتمالاً بیشتر ترجیح می‌دهد که استعفا دهد تا در چنین معاملات تجاری شرم‌آوری همدستی کند.

گفتگوها

A: همین الان نیاز مبرم به پول دارم.

B: جریان چیست؟

A: پول کافی برای پرداخت اجاره‌ام ندارم.

B: چرا از کرت نمی‌خواهی تا قدری پول به تو قرض بدهد؟

A: بیشتر ترجیح می‌دهم که با قاشق خندق بکنم تا از او درخواست کمک کنم.

B: اگر من به جایت بودم، اینقدر مغرور نمی‌بودم. به نظر نمی‌رسد که انتخاب‌های چندان زیادی داشته باشی.