الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

شرط می‌بندم که

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "شرط می‌بندم که ..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

030 I bet—

EXAMPLES:

I bet we’re lost.

I bet he is home now.

I bet he will win the prize.

DIALOGUES:

A: Where’s my wallet?

B: You left it on your desk. Remember?

A: I know but it’s not there anymore.

B: I bet Sally took it.

A: What makes you think so?

B: I saw her hanging around your desk when you weren’t there.

ترجمه‌ی درس

030 شرط می‌بندم که —؟

مثال‌ها

شرط می‌بندم که گم شده‌ایم.

شرط می‌بندم که او الان خانه است.

شرط می‌بندم که او این جایزه را خواهد برد.

گفتگوها

A: کیف پولم کجاست؟

B: آن را روی میزت گذاشته بودی. یادت هست؟

A: می‌دانم، ولی دیگر آنجا نیست.

B: شرط می‌بندم که سالی آن را برداشته است.

A: چرا این فکر را می‌کنی؟

B: موقعی که آنجا نبودی، او را دیدم که داشت در اطراف میزت پرسه می‌زد.