الگوهای رایج انگلیسی

100 درس

ممنونتان خواهم شد

توضیح مختصر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با "ممنونتان خواهم شد..." را یاد می گیرید.

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

044 I’d be grateful—

EXAMPLES:

I’d be grateful for your help.

I’d be grateful if you’d be quiet.

I’d be grateful if you’d give me a hand.

I’d be grateful if you’d take care of my baby.

I’d be grateful if you danced with me.

DIALOGUES:

A: How do you like the music at this dance club?

B: It’s great. I love dancing.

A: Me too. You know I’d be grateful if you’d dance with me.

B: Sure, but first you have to do me a favor.

A: What’s that?

B: Well, I’d be grateful if you’d stop stepping on my foot.

ترجمه‌ی درس

044 ممنونتان خواهم شد —

مثال‌ها

از بابت کمکتان ممنونتان خواهم شد.

اگر سکوت را رعایت کنید، ممنونتان خواهم شد.

اگر کمکی به من بکنید، ممنونتان خواهم شد.

اگر مراقب کودکم باشید، ممنونتان خواهم شد.

اگر با من برقصید، ممنونتان خواهم شد.

گفتگوها

A: نظرتان دربارهٔ موسیقی این کلوپ رقص چیست؟

B: عالی است. من عاشق رقصیدن هستم.

A: من هم همینطور. می‌دانید اگر با من برقصید ممنونتان خواهم شد.

B: حتماً، اما اول باید لطفی در حقم بکنید.

A: چه لطفی؟

B: خب، اگر لگد کردن پاهایم را متوقف کنید، ممنونتان خواهم شد.